De online mogelijkheden van de farmamarketeer [5 jaar terug vs. nu]

  • 4 min. leestijd
  • 10 juli 2018

De ontwikkelingen op het gebied van online marketing gaan snel. Er ontstaan constant nieuwe manieren waarmee bedrijven (efficiënter) met hun doelgroep in contact kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chatbots en marketing automation. Naast de ‘gewone’ marketeer, durft de laatste jaren ook de farmamarketeer steeds vaker nieuwe onlinemarketingmogelijkheden in te zetten. In deze blog blikken we terug op de online mogelijkheden van de farmamarketeer van vijf jaar geleden, kijken we naar de meest recente ontwikkelingen en geven we onze visie op de toekomst!

Back in the days

Achteraf is het vaak makkelijk praten. Tegenwoordig klinkt het logisch dat de patiënt online zelf op zoek gaat naar informatie over ziektebeelden, symptomen en medicijnen. Toch was dit vijf jaar geleden voor veel farmaceuten nog ondenkbaar. Laat staan het feit dat farmaceuten tegenwoordig levendige patiëntcommunities beheren op social media; dat leek enkele jaren geleden simpelweg niet mogelijk in deze sector.

Recente doorbraken

In de afgelopen periode hebben we bij Medical Digitals veel farmamarketeers mogen ondersteunen op verschillende gebieden van online marketing. Met hen hebben we efficiënte en innovatieve oplossingen gevonden om – ondanks de geldende regelgeving – met hun doelgroep te kunnen communiceren. We geven hieronder drie voorbeelden om aan te tonen dat de farmamarketeer van nu online veel meer mogelijkheden heeft dan vijf jaar terug.

1. De integratie van een e-vraag

Soms is het voor patiënten lastig om over hun ziekte te praten. Sommige onderwerpen liggen namelijk zó gevoelig, dat je het zelfs niet met je huisarts of behandelaar wilt bespreken. Om te zorgen dat dit wel gebeurt, hebben we voor één van onze klanten een campagnewebsite gebouwd rondom een specifieke ziekte. Op deze ziektebeeldwebsite is informatie te vinden over de ziekte en er worden tips gegeven die patiënten zelf kunnen toepassen. Nieuw aan deze website is de geïntegreerde e-vraag. Patiënten kunnen hiermee gratis vragen stellen aan ervaren specialisten. Dit doen ze online, ‘vanuit hun luie stoel’. Dit verlaagt de drempel om in gesprek te gaan met hun huisarts of bemiddelaar, en zo de opties te ontdekken.

2. De introductie van een socialmediacommunity

Als farmamarketeer is het belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van je doelgroep. Het makkelijkste zou natuurlijk zijn dat je doelgroep, bijvoorbeeld een groep patiënten, letterlijk aan je vertelt wat deze wensen en behoeften precies inhouden. Helaas is dat niet altijd realistisch. Bij Medical Digitals hebben we hier echter iets op gevonden. Voor één van onze klanten hebben wij op Facebook en Instagram een community opgebouwd rondom een ziektebeeld. Deze communities bieden patiënten de mogelijkheid om over hun ziekte te praten, elkaar tips te geven en met ‘lotgenoten’ in contact te komen. Door goed te monitoren wat er in de communities wordt gezegd, kunnen de wensen en behoeften van de doelgroep gemakkelijk in kaart worden gebracht. Op deze inzichten kan je als farmamarketeer vervolgens mooi inspelen.

Socialmediamarketing binnen de farma wordt nog steeds beschouwd als een risico, maar dat is niet nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat met een helder en een duidelijk protocol voor bijwerkingen, social media efficiënt kan worden ingezet binnen de farma.

3. De implementatie van een e-mail-innovatie

E-mailmarketing is een bekend en effectief onlinemarketingmiddel; het bestaat al jaren en wordt binnen de farma ook al jaren ingezet. Zo ontvangen healthcare professionals mails van farmaceuten met informatie over geneesmiddelen, ziektebeelden en bijscholing. Vanuit zo’n mail wordt vaak gelinkt naar content op een website. Omdat de content vaak technische en specifieke gebruikersinformatie betreft, mag het niet openbaar worden gepubliceerd. Er moet een extra inspanning in de vorm van een login worden verricht voordat deze informatie beschikbaar is. Dit verhoogt de drempel van de doelgroep om de content te consumeren.

Bij Medical Digitals hebben we dit probleem opgelost met onze recente e-mail-innovatie. Met deze oplossing verleent onze klant HCP’s via zijn mailing directe toegang tot diepgaande artikelen, zonder dat HCP’s hiervoor hoeven in te loggen. De link uit de nieuwsbrief naar het diepgaande artikel is een speciale link. Wanneer een HCP op deze link klikt, worden er bepaalde cookies opgehaald. Deze cookies maken het mogelijk dat een HCP achter de inlogpagina kan komen, zonder dat er ingelogd hoeft te worden. De HCP heeft na het klikken op de speciale link niet alleen toegang tot één artikel, maar tot alle content achter de inlogpagina. Een HCP kan na het openen van het artikel uit de nieuwsbrief dus over het gehele afgeschermde deel van de website surfen zonder extra obstakels zoals een inlogpagina.

Onze visie op de toekomst

Bovengenoemde voorbeelden lijken misschien babystapjes in vergelijking met de ontwikkelingen op het gebied van online marketing in sectoren die minder te maken hebben met wet- en regelgeving. Binnen de farma zijn dit echter wel stappen die bewijzen dat online marketing ook in deze sector steeds serieuzer wordt genomen. We zijn er bij Medical Digitals dan ook van overtuigd dat online marketing uiteindelijk ook voor farmaceuten leidend zal zijn.

Het is voor farmamarketeers dus belangrijk om deze lijn voort te zetten en door te ontwikkelen. Hiervoor moet er bij veel farmaceuten echter wel een flinke inhaalslag worden gemaakt op het gebied van content– en socialmediamarketing. Andere sectoren zetten dit al volop in. Het is tijd dat farmaceuten hier ook gebruik van gaan maken!

Wanneer je als organisatie eenmaal de juiste content in handen hebt en beschikt over sterke kanalen, kun je dit gebruiken om je online marketing écht toekomstproof te maken. In de toekomst zal marketing voor een groot deel geautomatiseerd verlopen, ook binnen de farma. Dit proces noemt men marketing automation. De essentie van marketing automation is dat de juiste content, via de juiste kanalen, op het juiste moment terechtkomt bij de doelgroep. Zo kun je als farmaceut bijvoorbeeld complexe content aanbieden aan healthcare professionals die jouw site al vaker bezocht hebben, dan aan patiënten die zich voor het eerst informeren over een ziektebeeld. Om dit te kunnen doen, moeten farmaceuten data verzamelen over hun doelgroep om digitale (gedrags)profielen op te stellen. Op basis van deze profielen bied je vervolgens de specifieke content aan via de juiste kanalen.

Wil jij praten over de toekomst van jouw online marketing? Neem vrijblijvend contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken!

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project??

contact