Alles wat de farmamarketeer moet weten over online monitoring

  • 4 min. leestijd
  • 07 april 2017

De farmaceutische sector loopt qua online marketing vaak nog achter op andere sectoren. Dit komt enerzijds door de beperkingen die de wetgeving de farmamarketeer oplegt en anderzijds door de angst van farmaceuten voor online meldingen van nieuwe bijwerkingen (adverse events). Het wordt voor patiënten en healthcare professionals namelijk steeds eenvoudiger om online hun ervaringen met ziektes, behandelingen en medicatie te delen, wat grote invloed kan hebben op het imago van de farmaceut. Het is daarom belangrijk om te monitoren waar de doelgroep over praat, wat haar bezighoudt en op welke kanalen zij actief is. In deze blog lees je over de toegevoegde waarde van online monitoring.

Hoe werkt online monitoring?

Online monitoring kan worden uitgevoerd aan de hand van een onlinemonitoringtool, welke registreert wat, door wie en op welk kanaal er over de farmaceut, producten, behandelingen, ziektebeelden of andere medisch onderwerpen wordt gezegd. Er zijn diverse monitoringtools beschikbaar om een overzichtelijk beeld van de verzamelde informatie te krijgen. Voor elk kanaal zijn er een specifieke tools, zodat op een zo effectief mogelijke manier informatie kan worden verzameld. Hoe dit verder in z’n werk gaat, vind je in deze blog waarin online monitoring wordt uitgelegd aan de hand van een praktisch voorbeeld.

De waarde van online monitoring voor farmamarketeers

Online monitoring geeft dus een actueel inzicht in de meningen en emoties van de doelgroep. Hier kan vervolgens op worden ingespeeld door enerzijds actuele en relevante content te delen die aansluit bij haar informatiebehoefte. Anderzijds kan dit door aanwezig te zijn op relevante kanalen en te reageren op actuele vragen, klachten en opmerkingen. Online monitoring kan de farmamarketeer dus helpen om de klantervaring te verbeteren, waardoor de relatie met de doelgroep sterker wordt.

Een goede relatie met de doelgroep zorgt er tevens voor dat de positie van de farmaceut ten opzichte van de concurrentie wordt verbeterd. Daarbij kan er met online monitoring informatie over concurrentie worden verzameld, zodat de farmaceut zijn positie ten opzichte van concurrenten in kaart kan brengen. Verder kan de farmamarketeer door middel van online monitoring ontdekken wie de influencers zijn van de doelgroep.

Waarvoor kan de farmamarketeer online monitoring inzetten?

Voordat de farmamarketeer online informatie gaat verzamelen en een onoverzichtelijke stroom van gegevens binnenkrijgt, moet hij nadenken voor welk doeleinde hij online monitoring wil inzetten. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de farmamarketeer online monitoring kan inzetten:

Opsporen van meldingen over bijwerkingen

Patiënten en healthcare professionals die positieve berichten over de farmaceut delen, helpen de farmaceut om z’n imago te verbeteren. Het is extra reclame waar de farmaceut niet om heeft gevraagd. Als de berichten echter negatief zijn, kan het imago van de farmaceut worden beschadigd. De angst van farmaceuten is dan ook dat er veel nieuwe bijwerkingen van een geneesmiddel worden gevonden en deze online worden gedeeld op bijvoorbeeld fora, websites en social media.

Door dit te monitoren, kan de farmamarketeer deze opsporen en deze vervolgens melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Farmaceuten en healthcare professionals zijn verplicht om hier nieuwe bijwerkingen te melden. Lareb is het nationale meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan het Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken.

Ontwikkelen van relevante content

Door middel van online monitoring kan er waardevolle informatie over de doelgroep worden verzameld. Het maakt inzichtelijk op welke kanalen de doelgroep actief is, waar zij over praat en waar haar informatiebehoefte ligt. Dit is belangrijk om een effectieve contentstrategie te ontwikkelen. Op basis van deze strategie kan er vervolgens relevante content worden gecreëerd en gedeeld en zo waarde worden toegevoegd voor de doelgroep. Door te blijven luisteren naar de doelgroep en doorlopend te monitoren wat haar bezighoudt, komt er steeds actuele informatie binnen bij de farmamarketeer. Hierop kan de content worden aangepast, zodat deze interessant blijft voor de doelgroep en er een band met haar wordt opgebouwd.

Creëren van interactie

Het controleren en beïnvloeden van het imago van de farmaceut is een continu proces. Naast het delen van eigen relevante content, helpt online monitoring de farmamarketeer inzicht te krijgen in de online gesprekken die buiten de eigen online communities plaatsvinden, zoals op blogwebsites, fora en social media. Met online monitoring komt de farmamarketeer erachter op welke kanalen de doelgroep actief is, zodat hij weet waar hij aanwezig moet zijn. Met een actieve houding op relevante kanalen kan de farmaceut direct inspelen op vragen, opmerkingen en klachten. Hierdoor ontstaat interactie met de doelgroep en kan de farmaceut de doelgroep proactief voorzien van informatie.

Verbeteren van service voor de doelgroep

Informatie uit de omgeving kan een eerste indicatie zijn van mogelijke risico’s of problemen. Met online monitoring is de klantenservice/webcare al op de hoogte van onderwerpen die bij de doelgroep spelen, waardoor zij optimale service aan haar kunnen verlenen. Luisteren naar de doelgroep staat centraal bij online monitoring en door op berichten te reageren, weet de doelgroep dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het is hierbij belangrijk om op alle berichten te reageren, zowel positieve als negatieve berichten. Een reactie op een positief bericht stimuleert de doelgroep vaker zulke content te delen. Een reactie op een negatief bericht geeft de doelgroep het gevoel dat zij gehoord wordt, waardoor de relatie wordt verbeterd.

Tips om met online monitoring aan de slag te gaan

1. De farmamarketeer kan oneindig veel online informatie verzamelen, maar dit is niet effectief. Er moet een duidelijke onderzoeksvraag worden geformuleerd, zodat de juiste doelstellingen kunnen worden bepaald en de juiste gegevens kunnen worden verzameld. Alleen dan krijgt de farmamarketeer de gewenste resultaten.

2. Selecteer de juiste tool. Aan de hand van de onderzoeksvraag en de doelstellingen van online monitoring kan een passende onlinemonitoringtool worden uitgekozen. De keuze van een monitoringtool hangt ook af van de bron die de farmamarketeer wilt tracken. Dit kunnen alleen socialmediakanalen zijn, maar ook een brede online analyse. Er zijn gratis en betaalde tools beschikbaar. Betaalde tools maken over het algemeen een geavanceerdere analyse.

3. Online monitoring is geen momentopname, maar moet continu worden gedaan om een duidelijk en representatief beeld te krijgen van de doelgroep. Het is handig om dit in te plannen, bijvoorbeeld elke dag hetzelfde uur of elke week hetzelfde moment.

4. Online monitoring brengt relevante onderwerpen in beeld waar de doelgroep over praat. Om deze onderwerpen te achterhalen, worden zoekwoorden geformuleerd. Farmamarketeers moeten hierbij niet alleen denken in vaktermen, maar ook in de taal van de doelgroep. De doelgroep zal bijvoorbeeld zoeken op ‘hoge bloeddruk’ en niet op ‘hypertensie’.

5. Gebruik de relevante zoekwoorden en informatie die wordt verzameld voor SEO. Door de zoekwoorden in eigen content te verwerken wordt de organische vindbaarheid van de farmaceut verbeterd. Door een actueel onderwerp met relevante zoekwoorden op meerdere manieren te belichten, wordt een website op steeds meer zoekwoordcombinaties vindbaar in Google.

Online monitoring biedt toegevoegde waarde voor de farmamarketeer en kan worden ingezet voor meerdere doeleinden. Medical Digitals brengt met verschillende monitoringtools de online status van de farmaceut in beeld en adviseert farmaceuten hoe zij het beste om kunnen gaan met het melden van bijwerkingen, hun online reputatie kunnen verbeteren en de awareness van een product of behandeling kunnen verhogen.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact