User-generated-content in de zorg: wat is de kracht en hoe zet je het in?

  • 5 min. leestijd
  • 10 april 2017

Zorginstellingen zijn lang niet altijd meer de afzender van content nu patiënten hun ervaring over ziektes, behandelingen, medicatie en zorginstellingen makkelijk online kunnen delen. Deze content wordt dus gegenereerd door gebruikers van een platform van een zorginstelling, zonder dat die zorginstelling hier invloed op heeft. Dit wordt ook wel user-generated-content (UGC) genoemd. De kracht van deze content is groot. Het imago van zorginstellingen kan er namelijk sterk door worden beïnvloed. Het initiatief van het delen van UGC ligt altijd bij de doelgroep, maar zorginstellingen kunnen ook een UGC-campagne opzetten en zo de doelgroep stimuleren om zelf content te creëren en te delen. In deze blog lees je alles over UGC in de zorg.

Wat is UGC?

UGC is content die wordt gemaakt door de gebruikers van een platform van een organisatie. Zij kan dus niks aan de content veranderen wanneer een bericht wordt gedeeld. Voor zorginstellingen zijn gebruikers van een platform bijvoorbeeld patiënten, familie van patiënten en zorgconsumenten. UGC wordt door de doelgroep gezien als een sociaal bewijs voor een zorginstelling. Hier heb je dus geen invloed op, maar je kan er wel gebruik van maken. Door UGC te integreren in de onlinemarketingactiviteiten wordt de betrokkenheid van en de interactie met de doelgroep geoptimaliseerd.

De doelgroep levert een creatieve bijdrage en vult zo de contentcreatie van de zorginstelling aan. Op deze manier wordt er meer content gecreëerd dan je zelf zou kunnen maken. Dit zorgt voor nieuwe content in de online zoektocht van patiënten en zorgconsumenten. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het de organische vindbaarheid in zoekmachines verbetert. Actuele content en actieve gebruikers zorgen er namelijk voor dat de website hoger in de zoekresultaten wordt getoond.

Waarom is de kracht van UGC zo groot?

UGC wordt door doelgroepen als betrouwbaarder ervaren dan content van organisaties. Het ondersteunt namelijk niet alleen jou boodschap, maar bevat ook informatie en ervaringen. Daarbij is de content simpelweg herkenbaar (‘’a person like me’’) en daardoor toegankelijk. Dit maakt de content geloofwaardig en zo kan het imago van de zorginstelling verder worden opgebouwd.

Daarnaast ontstaat er interactie met de doelgroep. Enerzijds kan dit door actief te reageren op UGC en anderzijds door het (her)gebruiken van UGC van de doelgroep op eigen online kanalen. Zo ontstaan er conversaties met de doelgroep, waardoor de relatie met de zorginstelling wordt versterkt. Het is belangrijk om altijd interactie aan te gaan, ook al is de UGC negatief. Dit geeft patiënten en zorgconsumenten het gevoel dat ze worden gehoord. Door een goede opvolging op negatieve UGC, kan de ervaring van de patiënt of zorgconsument alsnog een positieve wending krijgen en kan de relatie met hem worden verbeterd.

Een UGC-campagne

Met het opzetten van een UGC-campagne kan je de doelgroep actief stimuleren om content te creëren en online te delen. Bij het opzetten van zo’n campagne is er een aantal belangrijke aandachtspunten:

Leer de doelgroep kennen

Met UGC kunnen patiënten en zorgconsumenten laten weten wat er in hun omgaat. Door middel van online monitoring kan je hier beter inzicht in krijgen en in kaart brengen wie de doelgroep is, waar zij over praat en wat haar bezighoudt. Dit is belangrijk, omdat enerzijds de campagne aan moet sluiten op de zorginstelling en anderzijds de campagne de juiste doelgroep moet aantrekken. Door te luisteren naar de doelgroep kan je de campagne dus op haar afstemmen.

Kies een geschikt online kanaal

Als je de doelgroep in kaart hebt gebracht, wordt het ook inzichtelijk op welke kanalen zij actief is. Om een UGC-campagne in jouw voordeel te laten werken, is het belangrijk dat de campagne wordt gelanceerd op een kanaal dat aansluit op de behoefte van de doelgroep. Tegenwoordig gebruikt de doelgroep vaak meerdere kanalen, dus kan de campagne ook via meerdere kanalen lopen. De meeste UGC-campagnes hebben een eigen landingspagina, waar de campagne verder wordt toegelicht en waar alle content op wordt verzameld.

Welke contentvorm wordt er gebruikt?

Aan de hand van het onlinekanaal kan je bepalen welke contentvorm je de doelgroep vraagt te gebruiken. Zo kan je Instagram goed inzetten voor het delen van foto’s en is YouTube een goede manier om filmpjes te uploaden. UGC kan ook voorkomen in de vorm van reviews of blogs, maar visuele content blijkt toch het meest effectief. Deze zogenaamde ‘snackable’ content is leuk en makkelijk om te maken en te bekijken. Bovendien wordt het deel van de doelgroep dat nog geen content maakt, geïnspireerd om ook content te gaan delen. Bij een geslaagde UGC-campagne ontstaat er dus een soort sneeuwbaleffect, waardoor het bereik van de campagne wordt vergroot.

Het doel van een UGC-campagne

UGC is een manier om het verhaal van een zorginstelling op authentieke wijze te vertellen. Meestal wordt dit gedaan om de naamsbekendheid en de betrouwbaarheid van een zorginstelling te vergroten, maar UGC kan ook worden ingezet voor andere doeleinden. Zo heeft het Antonie van Leeuwenhoek gekozen voor een UGC-campagne om nieuwe oncologieverpleegkundigen te werven. Met de campagne #nietzonderjullie vraagt het Antonie van Leeuwenhoek aandacht voor het tekort aan oncologieverpleegkundigen in het ziekenhuis. De content wordt niet alleen gedeeld op de online kanalen van het ziekenhuis, maar ook door haar werknemers.

Kies een passend thema voor de campagne

Om de campagne herkenbaar te maken en de bekendheid ervan te vergroten, is het aan te raden een thema te kiezen. Dit zorgt voor de rode draad en de verhaallijn van de campagne. Het thema moet een duidelijke link hebben met de zorginstelling en de doelgroep. De zichtbaarheid van de campagne kan worden vergroot door een relevante hashtag toe te voegen. Dit zorgt voor een groter bereik en zorgt ervoor dat de UGC met elkaar verbonden is.

Inschakelen van influencers

Influencers kunnen worden ingezet om een nog groter bereik te generen en om de doelgroep te inspireren zelf mee te doen aan de UGC-campagne. Influencers hebben een groot aantal volgers en zijn invloedrijk binnen de doelgroep. Het is belangrijk dat de influencers passen bij de campagne en de doelgroep.

Geef de beste content een podium

Bij een UGC-campagne is het belangrijk om de doelgroep actief aan te moedigen om content te delen. Dit kan onder andere door de beste UGC een podium te geven op eigen platformen, waardoor er engagement met de doelgroep ontstaat. De doelgroep wordt zo gemotiveerd om leuke content te (blijven) maken en delen. Zij krijgt erkenning voor haar gemaakte content en heeft het gevoel dat zij erbij hoort. Hierdoor wordt de community rondom de zorginstelling versterkt.

Een voorbeeld hiervan is de UGC-campagne #muurvangedachten van het Antoni van Leeuwenhoek. Dit is tevens een goed voorbeeld van hoe UGC ook offline kan worden gecreëerd. De campagne is laagdrempelig en het is erg makkelijk voor patiënten om mee te doen. Vervolgens deelt het Antoni van Leeuwenhoek de beste content op haar online kanalen. De geloofwaardigheid van het Antoni van Leeuwenhoek wordt hiermee verbeterd.

UGC is heeft een toegevoegde waarde in de online strategie van zorginstellingen. De content wordt door de doelgroep ervaren als betrouwbaarder dan die van de zorginstelling zelf, omdat het gedeeld wordt door patiënten of zorgconsumenten zonder dat zorginstellingen daar invloed op hebben. Verder ontstaat er interactie met de doelgroep wanneer er wordt gereageerd op UGC of wanneer de UGC wordt gebruikt voor eigen platformen van de zorginstelling. Interactie met de doelgroep versterkt de relatie met de doelgroep. Dit verbetert de geloofwaardigheid en het imago van een zorginstelling. De contentmarketeers van Medical Digitals hebben ervaring met het integreren van UGC in de contentstrategie van zorginstelling en kunnen hen helpen met het opzetten van een UGC-campagne.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project??

contact