Drie zorginstellingen die effectief gebruikmaken van storytelling

  • 5 min. leestijd
  • 20 november 2015

Patiënten worden online steeds actiever. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking het internet raadpleegt voor medische informatie. In haar zoektocht naar betrouwbare bronnen, maakt zij gebruik van Google, websites of social media. Juist hier liggen de kansen voor zorgorganisaties. Zij kunnen online, door middel van persoonlijke verhalen, relevante informatie delen, de patiënt op een persoonlijke wijze aanspreken en een vertrouwd gevoel creëren. Oftewel storytelling!

Storytelling in de zorg

Storytelling is het vertellen van krachtige en inspirerende verhalen waarin de normen en waarden van een organisatie verscholen zitten. Deze vorm van communicatie leent zich goed voor zorgorganisaties aangezien er in deze sector dagelijks veel mooie en aangrijpende persoonlijke verhalen ontstaan. Door bijvoorbeeld patiënten aan het woord te laten, krijgt de zorginstelling een gezicht en kan zij laten zien waar ze voor staat. Ik ben op zoek gegaan naar drie voorbeelden in de zorg waarbij storytelling op Facebook goed wordt ingezet.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Het OLVG is een ziekenhuis in het hart van Amsterdam. Op de website lees ik terug dat de patiënt centraal staat en dat de kernwaarden ‘gastvrijheid’ en ‘toonaangevend’ zijn. Het ziekenhuis heeft een patiënten-magazine, de Entree, waar patiënten aan het woord komen en hun ervaringen delen. De artikelen uit het tijdschrift worden gedeeld op de Facebook-pagina, waarmee deze ook een persoonlijk karakter krijgt. Naast de verhalen van de patiënten worden hier ook ervaringen van werknemers gedeeld.

Gastvrijheid

Een voorbeeld van een verhaal waarin we lezen over gastvrijheid, is het verhaal van Michelle. Zij wilde liever bevallen in het OLVG, maar een gecompliceerde zwangerschap maakte dit onmogelijk. Michelle geeft in het artikel aan dat voor haar het Anna Paviljoen, het moeder- en kindcentrum van het ziekenhuis, als bekend en vertrouwd voelt. Haar verhaal geeft de indruk dat het OLVG een gastvrij ziekenhuis is dat met je meedenkt. Zwangere vrouwen met dezelfde problemen zullen zich herkennen in dit verhaal waardoor er een band wordt gecreëerd met het OLVG.

Toonaangevend

Naast een gastvrije zorginstelling, wil het OLVG zich graag profileren als een toonaangevend ziekenhuis. Dit draagt zij uit met verhalen die worden verteld door werknemers. Er worden artikelen gedeeld van onderzoeken binnen het ziekenhuis en artsen delen ervaringen van hun afdeling. Zo vertelt internist Kees Brinkman over zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling en verbetering van de medische zorg voor hiv-patiënten. Een vorm van storytelling vanaf de werkvloer.

Storytelling door het OLVG

De verhalen van de patiënten en de medewerkers geven het ziekenhuis een gezicht. Ze laten op een subtiele en persoonlijke manier zien waar het OLVG voor staat: gastvrijheid en toonaangevend. In elk verhaal wordt de (potentiële) patiënt betrokken en hierdoor wordt duidelijk dat zij centraal staat in alle activiteiten van het ziekenhuis.

Rijnlands Revalidatie Centrum

Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) is gevestigd is in Alphen aan den Rijn en Leiden. Op de website van het centrum lees ik terug dat zelfstandigheid het uiteindelijke doel is van de revalidatie van elke patiënt. Dit maakt zij waar met behulp van twee belangrijke waarden: ‘samenwerking’ en ‘daadkracht’.

Samenwerking en daadkracht

De Facebook-pagina van het RRC is een vertaling van de waarden waar zij als revalidatiecentrum voor staat. Op Facebook zien we de persoonlijke verhalen terug. In het verhaal van Ashley, een patiënt die herstelt van een beroerte, vertelt zij over haar eerste ervaring met het digitale programma dat het RRC gebruikt voor fysiotherapie- en ergotherapie-oefeningen. De samenwerking tussen de behandelaar Janneke en patiënt Ashley komt in het verhaal naar voren. Het digitale programma dat is ontwikkeld voor patiënten als Ashley, is een voorbeeld van hoe het RRC invulling geeft aan daadkracht. RRC ontwikkelt innovatieve toepassingen om haar patiënten de beste zorg te bieden.

Storytelling door het RRC

Op de Facebook-pagina van RRC komen verschillende onderwerpen aan bod, verpakt in een persoonlijk verhaal. Deze verhalen worden vanuit verschillende perspectieven belicht. Er is een duidelijke lijn in alle verhalen: de kernwaarden samenwerking en daadkracht komen altijd terug. De combinatie van persoonlijke verhalen met verschillende invalshoeken zorgt ervoor dat het RRC vertrouwen uitstraalt. 

UMC Utrecht

Het UMC Utrecht is een ziekenhuis dat uit gaat van het principe dat ieder mens de beste zorg verdient. Binnen het ziekenhuis wordt er volgens bepaalde waarden en normen gewerkt. Het is van belang dat alle medewerkers ‘betrokken’ en ‘gedreven’ zijn. Daarnaast wil het UMC Utrecht zich als organisatie blijven ‘vernieuwen’.

Betrokkenheid

Op de Facebook-pagina wordt storytelling ingezet om de waarden ‘betrokkenheid’ en ‘vernieuwing’ uit te dragen. De bezoeker van de pagina maakt kennis met zowel de patiënten als de medewerkers van het ziekenhuis. Het aangrijpende verhaal van Sjanet werd geplaatst in oktober dit jaar. Sjanet vertelt over haar ervaringen met het ziekenhuis en dan voornamelijk over de afdeling hematologie. Zo gaat het over Sjanet die zich thuis voelt op deze afdeling. Haar verhaal laat zien hoe het ziekenhuis omgaat met haar patiënten en de zorg die geboden wordt. Dit weerspiegelt de waarde ‘betrokkenheid’.

Vernieuwing

Het UMC Utrecht doet ook haar best om het vernieuwende aspect van het UMC Utrecht uit te dragen. Dit doet zij door verhalen te delen van de werknemers. Een voorbeeld hiervan is professor Gerlof Valk die samenwerkte met patiënten aan een onderzoek naar het MEN1-syndroom. Dit is een zeldzame erfelijke afwijking die kanker in de hormoonproducerende organen veroorzaakt. Door uit te dragen dat zij krachten bundelt om tot nieuwe inzichten te komen en succes te boeken, toon het UMC Utrecht haar innovatieve en vernieuwende kant.

Storytelling door het UMC Utrecht

De berichten van het ziekenhuis gaan over de persoonlijke ervaringen van patiënten en de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Deze verhalen geven een beeld van de personen achter de instelling. Door het vertellen van patiëntverhalen op de Facebook-pagina laat het ziekenhuis haar humane kant zien. Alle werknemers zijn betrokken bij de ziekte of klachten van de patiënten. Deze betrokkenheid uit het UMC Utrecht in zich continu blijven vernieuwen. Er worden verschillende onderzoeken gedaan naar ziektes, medicijnen en behandelmethodes om een zo goed mogelijke zorg te bieden aan haar patiënten.

De kracht achter online storytelling

Wil je ook beginnen met storytelling op Facebook voor jouw instelling? We hebben twee vuistregels die je hierbij kunnen helpen:

1. Maak het verhaal persoonlijk

Een persoonlijk verhaal zal meer indruk maken en langer blijven hangen dan een algemeen bericht. Het verhaal van Sjanet op de Facebook-pagina van UMC Utrecht is een goed voorbeeld hiervan. Zij stelt zich kwetsbaar op en vertelt haar aangrijpende verhaal over haar strijd tegen kanker. Hierin gaat het ook over haar ervaringen met het ziekenhuis. Omdat het verhaal door Sjanet en niet door het ziekenhuis wordt verteld, wekt het vertrouwen op bij de lezer. Deze is dan eerder geneigd zijn zorg toe te vertrouwen aan de desbetreffende instelling.

2. Verwerk de kernwaarden in berichtgeving

Vertaal de normen en waarden van de organisatie naar mooie verhalen. Door zowel patiënten als werknemers en andere belanghebbenden aan het woord te laten, kunnen verschillende aspecten van de organisatie worden belicht en kan zij goed laten zien waar zij voor staat.

Deze twee vuistregels zijn van groot belang voor zorginstellingen bij het toepassen van online storytelling. Medical Digitals kan uw bedrijf ondersteunen op het gebied van online storytelling. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact