Alles wat de farmamarketeer moet weten over LinkedIn

  • 4 min. leestijd
  • 09 maart 2017

LinkedIn is het wereldwijde online netwerk waar meer dan 450 miljoen professionals samenkomen. Het zakelijke platform telt ruim 4,3 miljoen Nederlandse gebruikers, waarvan er dagelijks 400.000 hun profiel gebruiken om zichzelf te profileren, te netwerken en kennis te delen. Negen van de tien gebruikers geeft aan interesse te hebben in het volgen van een bedrijfspagina. LinkedIn is dan ook een heel belangrijk distributiekanaal om content te verspreiden onder de zakelijke doelgroep. Eén van de meest actieve branches, wat betreft het aantal leden, is healthcare. In dit artikel lees je over de mogelijkheden voor farmamarketeers om hun doelgroep te bereiken op LinkedIn.

Relevante content delen met de doelgroep

Met behulp van een LinkedIn bedrijfspagina kan de farmaceut zichzelf presenteren aan zijn professionele doelgroep. Door in kaart te brengen wat de informatiebehoefte van de doelgroep is, kan een goede contentstrategie worden ontwikkeld die past bij het zakelijke karakter van LinkedIn. Vervolgens kan er op frequente basis relevante content worden gedeeld en zo waarde worden toegevoegd. Door actief vragen te stellen in berichten wordt interactie gestimuleerd, wat een positief effect heeft op de binding met het merk en het organische bereik.

De farmamarketeer moet er rekening mee houden dat LinkedIn een openbaar platform is, dus dat de pagina ook zichtbaar is voor niet-professionals. Hierbij is het van belang dat het verbod op publieksreclame voor recept-geneesmiddelen in acht wordt genomen. De content mag dus niet de intentie hebben om reclame te maken voor recept-geneesmiddelen, omdat dit zichtbaar is voor iedereen. Wel mag de content gaan over zelfzorggeneesmiddelen, ziektebeelden en de farmaceut zelf. Medical Digitals kan farmaceuten helpen met het ontwikkelen van een passende contentstrategie voor LinkedIn.

Specifieke onderwerpen uitlichten met een showcasepagina

Een showcasepagina hangt onder een bedrijfspagina en heeft als doel een specifiek onderwerp uit te lichten. De showcasepagina wordt ingezet om bepaalde producten of diensten onder de aandacht te brengen, waardoor een specifieke doelgroep wordt aangesproken die hierin geïnteresseerd is. Healthcare professionals kunnen op deze manier het bedrijfsonderdeel volgen waarin zij gespecialiseerd zijn. Zo heeft Novartis naast haar bedrijfspagina een pagina over het ademhalingssysteem van de mens. De content die gedeeld wordt, gaat specifiek over dit onderwerp en is bijvoorbeeld interessant voor longartsen. Er wordt op deze manier gerichter ingespeeld op hun specifieke informatiebehoefte.

Inspireren van huidige en potentiële werknemers

Naast het delen van content en het uitlichten van specifieke onderwerpen, is LinkedIn het kanaal bij uitstek om in te zetten voor employer branding. Door content te plaatsen die in lijn is met het gewenste imago en de kernwaarden van de organisatie, kan de farmaceut laten zien waar hij voor staat. Er kan ook een aparte careerpagina worden aangemaakt. Deze hangt onder de bedrijfspagina, waardoor het bestaande netwerk van de farmaceut kan worden ingezet om potentiële werknemers te bereiken. De careerpagina vertelt het verhaal van de farmaceut als werkgever. Voor potentiële werknemers is dit een snelle en toegankelijke manier om een eerste indruk van de farmaceut te krijgen. Het is ook mogelijk om een overzicht met vacatures toe te voegen, zodat geïnteresseerden gelijk kunnen zien of er passende banen bij de farmaceut beschikbaar zijn. De careerpagina van MSD staat onder het tabblad ‘’werken bij’’. Onder het tabblad vacatures staan de lopende vacatures en het tabblad overzicht brengt de gebruiker terug naar de bedrijfspagina van MSD.

Adverteren op LinkedIn

Op de bedrijfspagina en showcasepagina kan content worden gedeeld die op een organische manier in de LinkedIn-feed van de volgers komt. Om een groter bereik te genereren, biedt LinkedIn de mogelijkheid om te adverteren. Met advertenties kan de farmaceut in beeld komen bij artsen en healthcare professionals die de bedrijfspagina nog niet volgen. Adverteren op LinkedIn is effectief, omdat de doelgroep, waar de informatie voor bedoeld is, nauwkeurig kan worden geselecteerd aan de hand van vele criteria. Aanbevolen is om eerst te selecteren op vakgebied, beroep en functie. Niet alle gebruikers hebben namelijk hun persoonlijke informatie, zoals leeftijd of geslacht, volledig ingevuld. Als er dan op die criteria wordt geselecteerd, zal deze groep de advertentie niet onder ogen komen. De advertenties linken naar de bedrijfspagina, de website of een speciale landingspagina (bijvoorbeeld van een ziektebeeld) van de farmaceut en zijn er in verschillende vormen.

Sponsored Content is een manier om bepaalde content extra uit te lichten. De content van de farmaceut komt dan direct in de LinkedIn-feed van de geselecteerde doelgroep. Sponsored Content is zichtbaar in de desktop en op smartphones en tablets. Naast Sponsored Content is er ook de mogelijkheid om advertenties te plaatsen door middel van LinkedIn Text Ads, Display Ads en Dynamic Ads. Deze zijn alleen in de rechterkolom van de desktopversie zichtbaar en hebben een groot bereik. Dynamic Ads hebben een call-to-action knop in de advertentie, waardoor er direct traffic naar de bedrijfspagina of website ontstaat.

Tips voor de farmamarketeer

Tot slot nog een aantal praktische tips om met LinkedIn aan de slag te gaan.

Bedrijfsbeschrijving

Het is belangrijk om het profiel op de bedrijfspagina compleet in te vullen. Een goede beschrijving van de farmaceut is hierbij essentieel. Google gebruikt deze informatie om de pagina weer te geven in de zoekresultaten. Als de profielinformatie SEO wordt geschreven, verbetert dit de organische vindbaarheid in Google. Hetzelfde geldt voor de beschrijving op de showcasepagina. Medical Digitals heeft ervaring in het schrijven van SEO-teksten en ondersteunt farmaceuten om hun positie in Google te verbeteren.

Test de content

Binnen LinkedIn is het makkelijk om de resultaten van de content te analyseren en inzichtelijk te maken welke content het goed doet en welke niet. Door hiermee te experimenteren kom je erachter wat jouw doelgroep wil. Test bijvoorbeeld welk bericht het beter doet: eentje met een korte of een lange beschrijving, met alleen tekst of ook met getallen. Uiteindelijk wordt er zo een goed beeld verkregen welke content het beste werkt. Dit is ook mogelijk met advertenties, zodat de farmamarketeer kan zien welke advertenties het goed doen. Het doorklikratio is een goede indicator van de effectiviteit van de advertentie. Door haar ervaring met het analyseren en monitoren van content kan Medical Digitals klanten een passend advies geven.

Gebruik beeld

Afbeeldingen en video’s zorgen voor een hogere attentiewaarde, dus maak daar gebruik van bij content. Zorg ervoor dat de afbeelding relevant is bij de content en dat de stijl consistent is. Het lijkt een inkopper, maar ook op LinkedIn neemt het mobiele gebruik nog steeds fors toe. Het is dus belangrijk dat de content en afbeeldingen hier ook geschikt voor zijn. Bij advertenties (behalve bij Dynamic Ads) moeten er altijd afbeeldingen worden toegevoegd, waarvan het formaat per advertentie verschilt:

Sponsored content: 1200 x 627 px
Text Ads: 50 x 50 px
Display Ads: 300 x 250 px

Interacties stimuleren

Door actief te reageren op shares, likes of comments, krijgen de volgers het gevoel dat er naar ze wordt geluisterd. Bovendien zorgt dit voor een actueel karakter van de pagina, een hogere betrokkenheid van de doelgroep en nog meer interactie op de pagina. De farmaceut kan ook haar eigen werknemers stimuleren om content te delen op hun persoonlijke pagina.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact